This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Shipping policy

Levering zal pas gebeuren na bevestiging van betaling door de bank van KAPO KAMENKO.

 KAPO KAMENKO stelt alles in het werk om de verkochte artikelen zo snel mogelijk bij hun bestemmeling te krijgen.

 De leveringstermijn bedraagt gemiddeld 7 werkdagen na ontvangst van de betaling, maar dit kan variëren afhankelijk van de bestemming.

 Omstandigheden buiten de macht van KAPO KAMENKO kunnen ertoe leiden dat bestellingen vertraging oplopen. Elke vooropgestelde leveringsdatum moet daarom ook worden beschouwd als een niet-bindende indicatie van een datum van levering. Klanten kunnen hieruit geen rechten putten. KAPO KAMENKO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering.

 Als plaats van de levering geldt het adres dat de klant aan KAPO KAMENKO heeft kenbaar gemaakt. Het is de verplichting van de klant om een correct leveringsadres in te vullen. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant zullen aan de klant in rekening worden gebracht door KAPO KAMENKO.